milliyetçi hareket partisi

18 entry daha
milliyetçi hareket partisi; türkiye cumhuriyeti anayasası, siyasi partiler kanunu, seçim kanunu ve ilgili diğer mevzuata göre faaliyet göstermek üzere kurulmuş bir siyasi partidir.
milliyetçi hareket partisinin genel merkezi ankara’dadır. kısaltılmış adı “mhp”, özel işareti ise “kırmızı zemin üzerine beyaz üç hilâl”dir.