domine etmek

Baskınlık kurmak, üstünlük sağlamak manasına gelen Fransızca kökenli kelime.

(bkz: oyunun kurallarını belirlemek)