türk

ilk olarak MÖ 6000'li yıllarda hayvan yetiştirici ve göçebe olarak ortaya çıkan ırk. türk adını devlette ilk olarak göktürkler kullanmıştır.

bir isimden ziyade daha çok siyasi tanımlama için kullanılmıştır ilk dönemde. Bu kelimenin "türe-" eyleminden, "töre" isminden türetildiği ve türeyen, töreli, tüzüklü(kanunlu) anlamına geldiği düşünülmektedir. Kelime zamanla güçlü, kuvvetli ve güzel anlamlarına da gelmiştir.
Geçmişe mazi derler, ve geçmişteki bir avuç Türk kadar olamadık yala . Evet dünyada eşi benzeri görülmemiş bir korku salan gittikleri yerde “Türkler geliyor” cümlesi duyulduğu anda siper almak yerine teslim olanların yerine; koduğumun Türkleri ,aptal Türkler, düşünemeyen varlıklar , kendi içlerinde bile birleşemeyen aptallar, kültürsüz/barbar Türkler , gibi söylemlere bırakmıştır yerini . Geçmişle mi gurur duymalıyım yoksa üzülmeli miyim bilemedim .
Türk tarihinde var mıdır şuanki halden daha rezili!
Gurur duyarsın mazinle ama geçmişle yaşanmaz . Geleceğin olmalı ...
şair ve yazar ismet özelin tanımıdır benim için geçerli olan türk tanımı. "islam bizim topraklarımıza girdiğinden beri türk kavramı yeni bir anlam kazanmıştır. artık türk bir kavmin adı değildir, bir karakterin adıdır. kafirle çatışmayı göze alan müslümana türk denir. türk dediğimiz insan, tarih sahnesine müslüman ve allahın kılıcı olarak çıkmıştır. bu o kadar bariz birşeydir ki mustafa kemal, sakarya meydan muharebesi akabinde tbmm'den gazilik ve müncilik ünvanı istemiştir. yani türkiyede milletin başında olmak için kafirle karşı karşıya gelmek şartı vardır. bunun dışında hiçbir şey türklerin önünde olan, lider olacak olan insana yetmez. türklük müslümanlıkla eşdeğerdir. avrupada bir insan islamı tercih etmişse ona "türk oldu" denirdi. 20. yüzyıla kadar olan kitaplara bakılırsa görülecektir ki hristiyan, budist, yahudi veya türk diye ayrım yapılmıştır hep. kitaplarda müslüman zikredilmez. o insan türk olmuşsa zaten müslüman olmuş demektir. "