türk

konuyla ilgili 2 entry daha
ilk olarak MÖ 6000'li yıllarda hayvan yetiştirici ve göçebe olarak ortaya çıkan ırk. türk adını devlette ilk olarak göktürkler kullanmıştır.

bir isimden ziyade daha çok siyasi tanımlama için kullanılmıştır ilk dönemde. Bu kelimenin "türe-" eyleminden, "töre" isminden türetildiği ve türeyen, töreli, tüzüklü(kanunlu) anlamına geldiği düşünülmektedir. Kelime zamanla güçlü, kuvvetli ve güzel anlamlarına da gelmiştir.