kalbi ferahlatan cümleler

İNŞİRAH SURESİ
1. BİZ SENİN KALBİNİ AÇMADIK MI ?
Ayet-i kerimede ALLAH hidayet - iman - kuran gibi kavramları nasip etmekle kişinin kalbini ve gönlünü zaten ferahlığa kavuşturduğunu işaret eder. Bu ayet İstifham Takriri'dir . Bu terim kuran mecazında aslında cevabı ve doğrusu belli olan şeyleri ikrar ve tekrar yöntemi ile kabul ettitmek için kullanılan ayet deyişidir. Büyük tefsirci İbn-i Kesir'e göre kalp açmak- göğüs açmakdan maksat kalbi nurlandırmaktır . Ebu Hayyan' a göre ise kendisine vahyedileni alabilmesi için hikmetle aydınlatmaktır .Bana şöyle geliyor ki kalp cisim olrak genişleyecek ve ya açılması ile rahatlığa kavuşulacak bir durumda değildir . Ayetteki tabir kalbin de beyin gibi barındırdıkları kadar zenginleşip büyüdüğünü bu yüzden peygamberin ve ya kulların hidayetle kalp genişliğine ulaşmasının aslında kalbin doğru ve gerekli hikmet - naiflik - incelik - ilim - samimiyetle olabileceğini vurgulamaktadır.
Ayetin soru şeklinde olmasındaki yegane sırlardan biri de sorunun cevabının önceden kitap içerisinde verilmiş olmasıdır. Mesela bu edebiyatı kadar örgüsü ve bağlamı da kusursuz olan kitabın hali hazırda şöyle de bir ayeti vardır ...Allah kimi doğru yola ulaştırmak isterse onun kalbini açar'' (En'am suresi/6)
Ayetteki belirgin jestlerden bir diğeri de Peygamberin diğer peygamberlere olan üstünlüğüne işaret eder . Ayetlerdeki bu detay diğer peygamberlerin değerinden azaltmak için değil yeni ve sonsuz dinin yegane elçisinin Hz.Peygamber olduğuna olan imadandır. Tasavvufta buna Habiblik'' denir. Bu detayın vukuatı şu şekildedir ;
İrade ehli daima taleptedir. İrade etmeyip irade olunan kişi ise matlup yani talep edilendir . henüz bir irade beklenmeden Allah tarafından talep edilmek SEVGİLİ olmanın ta kendisidir . Bu ayatte henüz bir irade ve istek olmadan Allah'ın Peygamber için ....biz senin kalbini genişletmedik mi?' buyuruğunda Peygamber'in ALLAH tarafından matlup konumunda barındırıldığını TaHa suresindeki Musa dedi ki Rabbim yüreğime genişlik ver.... iradesinden anlamak mümkündür .
Benim bu derin ayetten anladığım ve hissettiğim yegane belirgin his hayatın bize sunduğu huzuru da mutluluğu da genişliği de ancak ve ancak yine aynı Allah'ın verdiği kalbi doğru ve gerekli konuda genişletir tüketirsek bulabileceğiğmizden başka bir şey değildir.
içinde bulunan duruma, düşülen sıkıntıya göre değişen sözlerdir. şimdiye kadar her duruma uyan bir söz görmedim henüz.
zamana, uzama ve bağlama göre değişebiliyor olsa da; benim için içtenlikle söylenmiş olması ve klişe bir teselliden öte gerçeklik de içeren bir destek hissettirmesiyle anlam kazanan cümlelerdir.