entelektüel

Birçok alanda eğitim almış ve bunu işinde veya şahsi emellerine ulaşmada kullanan aydın ve münevver kişilik.
en basit şekilde kendini geliştirmiş insan olarak nitelendirebileceğimiz insan.