ekspresyonizm

doğanın olduğu gibi temsili yerine duyguların ve iç dünyanın ön plana çıkarıldığı sanat akımı.

(bkz: dışa vurumculuk)