celsus

efes antik kentinde bulunan meşhur celsus kütüphanesi aslında birçok kişiye göre efesi efes yapan o, simgesi adeta. efese gidipte orada fotoğrafı olmayanı dövüyorlar sanırım ahanda şu yapı;celsus - asuka-s5QM7
milletten sonra 2. yy'da yaşamış platon geleneğine bağlı bir filozoftur.