birleşmiş milletler

1945 yılında dünya barışını, güvenliğini korumak için kurulmuş uluslararası bir örgüttür.

ayrıca hedefleri arasında üye ülkeler arasında ekonomik, toplumsal ve kültürel iş birliği oluşturmak vardır.

şimdiki genel sekreteri ise portekizli siyasetçi antónio guterres‘dir.

örgütün 193 üye devleti vardır. ama kurucu ve daimi 5 üyesi amerika birleşik devletleri, ingiltere, fransa, rusya ve çin'dir.

‘the world is bigger than five’ şarkısını buradan dinleyebilirsiniz
birleşmiş milletler 24 ekim 1945'te kurulmuştur. dünya barışını, güveniğini korumak ve ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği uluslararasında tüm ülkelere sağlamayı amaç edinmiş küresel bir kuruluş olarak tanımlanır. ilk kurulduğu yılda 51 ülke varken şuan 193 üyesi vardır.
güvenlik konseyi 15 ülkeden oluşur. bu üyelerden beşi daimi üyedir. (ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere) bunların mutlak veto hakkı vardır. güvenlik konseyinin karar alabilmesi için 9/15 oranı gerekli olup daimi üyelerden biri veto ettiğinde karar iptal olur.
BM üyeliğini imzalayan Türk temsilcileri hasan saka, hüseyin ragıp baydur, ferudun cemal erkin'dir.
bmgk'nin görevleri ; barış ve güvenlii korumak,anlaşmazlıklara yol açabilecek durumları soruşturmak ve bu maddeyle iiilgili öneride bulunmak,silahlanmayı denetlemek, barışa karşı bir tehlike veya saldırı olup olmadığını araştırarak izlenecek yolu önermek, saldırganlara karşı askeri birlikleri kurarak önlemler almaktır.
şuanki BM genel sekreteri Antonio Guterres 1 ocak 2017 yılında göreve gelmiştir. bir önceki genel sekreter Ban Ki-mun idi.