baltık denizi

Kuzey Avrupa'da yer alır. Kuzeyinde Botni Körfezi vardır. Beyazdeniz'e Beyazdeniz Kanalı ve Kuzey Denizi'ne Kiel Kanalı ile bağlanmıştır.

Kıyısı olan bazı ülkeler: Danimarka, Estonya, letonya, litvanya, finlandiya, almanya....