anadolu selçuklu devleti

Selçuklu Türklerinden Kutalmış'ın oğlu süleyman şah tarafından Anadolu’da, 1075 yılında kurulmuş olan, Türk-İran geleneğine mensup bir Sünni İslam devletidir.

İznik, Sivas ve Konya şehirlerini başkent yapmış ve yine bu şehirlerde çok önemli eserler bırakmışlardır.

1308 yılında dağılarak yerini küçük beyliklere bırakmıştır.