venezuela

enflasyonu son gazla yükselen, dünyanın en çok petrol rezervine sahip, halkının garibanlık çektiği ve bugünlerde amerika tarafından bu petrolü sebebiyle muhalifleri desteklenerek yönetimi ele geçirilmeye çalışılan ve petrol sömürüsü planlarıyla dünya ülkelerinin yanıp tutuştuğu ülkedir. afrikada bulunan yer altı zenginliklerini oranın insanlarına bunca yıl zulmederek ele geçirmeye çalışanlar, aynı politikayı bu ülke üzerinde uygulamaya çalışmaktadırlar.
bütün petrol bulunduran ülkelerin kaderini yaşayan ülkedir.
abd'nin açık açık göstere göstere darbe yapmaya çalıştığı ülke.

işin garip tarafı bu kadar aleni bir şekilde yaptığı halde kimsenin sesini çıkarmaması çok garip.
şu anda yapılan darbeye karşı ayaklanan halkla beraber iç savaşa sürüklenen ülkedir. hugo chavez'in ölümü bu ülkeye hiç yaramadı. neler olacağını ilerde göreceğiz.
bulunduğu tropik iklim kuşağı sebebiyle yılın büyük bir bölümü yağış alan venezuella'yı ziyaret etmek için aralık-nisan ayları idealdir.
Resmi adı İspanyolca República Bolivariana de Venezuela olup Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti anlamına gelir. Kuzeyinde Karayip Denizi, doğusunda Guyana, güneyinde Brezilya ve batısında Kolombiya ile çevrilidir.

2017 verilerine göre nüfusu 32 milyondur.
(bkz: dış güçlerin oyunu)

Ekonomik olarak çok zor durumdaki bir güney Amerika ülkesi.
Dünya petrol rezervinin %20'sine sahip olup aynı zamanda fakirlikten kırılan, enflasyonu dibine kadar hisseden güney amerika ülkesidir.