tahtırevan

İnsanların veya hayvanların omuzları üstüne konulan kabin benzeri oturulacak yer vesilesiyle ulaşım sağlanan taşıt.
Ayranı olmayanların sıçmaya giderken kullandıkları araç.*