platon

sokrates'in öğrencisi, aristo'nun hocası olan, ütopik bir devlet anlayışı üzerine kitap yazan tarihteki en önemli filozoflardan birisi. zengin bir ailede büyümüş olması sebebiyle iyi bir eğitim almış; felsefe, jimnastik ve şiir üzerine kendini geliştirmiştir. ilerleyen yaşlarında başarılı bir filozof olduktan sonra dünyada batılı anlamda ilk üniversiteyi kurmuş, burada felsefe dersleri yanı sıra atinalı gençlere iyi bir birey olmak üzerine dersler vermiştir. daha sonra bu akademi imparator justinian tarafından hristiyanlığa bir tehdit oluşturduğu düşüncesiyle bir daha tekrar açılmamak üzere kapatılmıştır.
devlet adlı eseri tüm eğitimcilere politikacılara siyasetçilere okutulmalıdır tabiki iyi bir çeviri basımı ile.