paris

gereksiz pahalılığıyla ön plana çıkmış olup bünyesinde bolca demir yığını bulunan bir şehir.