nörotransmitter

sinir sisteminde nöronlar arası ve nöron ile başka bir hücre arasındaki iletişimi sağlayan kimyasallara verilen isimdir.

dopamin, seratonin, endorfin en çok bilinen nörotransmitterlerdir.