mülteci problemi

yakında bizi çok büyük bir kaos ve akabinde iç savaşa sürükleyecek olan düzensiz göç dalgası
Şayet bu şekilde ilerlerse 30 yıl sonra buralarda (bkz: türk problemi) başlıklarını görmemize neden olacak olan problemdir. Acilen bu problemin çözüme ulaştırılması gereklidir.
Kontrolsüzce büyüyen ülke problemlerinden biridir. Diğerleri (bkz: işsizlik) ve ekonomi