konkordato

bozulan ekonomi ile günlük yaşantımız içinde daha önce hiç kullanmadığımız kadar kullandığımız, hatta anlamını dahi bilmediğimiz kelime.

tanım: bir şirketin borçlarını ödeyemeyecek duruma gelmesi ve bunu ilan etmesi ve sonrasında alacaklıların alacaklarını belli bir plana göre tahsil edebilmeleri için kendi aralarında bir anlaşma yapmaları.
İflasın cilalandırılıp söylenmesi türkiyede başvuru yapan şirketin bile sayısının bilinmediği gibi hepsi devleten alacaklı for example ben
Bu yüzden işsiz kaldım
atık durumdaki şirketlerin borçlarını karşılayabilecekleri koşullar dahilinde ödemek için alacaklılarıyla yaptıkları anlaşma