keltler

hem antik hem de modern zamanlarda gelişim göstermiş bir halk olarak bilinmektedir. Günümüzde bu terim sıklıkla İskoçya, İrlanda, Britanya Adaları’nın diğer kısımları ve Fransa’daki Bretonya’da yaşayan insanları, kültürleri ve dilleri ifade etmektedir.

yaklaşık MÖ 800’den MS 400’e kadar Kuzey Avrupa’da yaşamışlardır. Çok farklı kabilelerden ve kavimlerden oldukları hâlde hepsi birbirine benzeyen diller kullanıyor, benzer biçimde yaşıyorlardı. Aynı kandan gelen tanrılara ve doğa ruhlarına inanıyorlar, cesur, korkusuz kahramanları onurlandırıyorlar, dinsel ve sihirli güçleri olduğu iddia edilen savaşçı krallar ile kraliçelerin peşinden gidiyorlardı.