erkek hakları

Hep kadın hakları, kadına pozitif ayrımcılık vs konuşulurken konuşulması gerektiğini düşündüğüm konudur. Nafakadan iftiralara, uğradığımız haksızlıklara aslında derin konudur...
kadına şiddet eylemleri gündemde olduğu sürece hep ikinci planda kalacak olan haklardır.
p.s.: kadın değilim
Tanım: Normatif olarak yeni Medeni Kanun'da kendini ifade etmeye imkan bulmuş; ancak Yargıtay tarafından uygulanmaya çekinilen düşünce.

Hukukî açıdan ayrı bir hak kategorisine girmez; çünkü türk hukukunda haklara sahip olanlar, erkek veya kadın değil insandır. Ancak uygulamada ısrarla her bir norma cinsiyet yüklenilmeye çalışılır. Pozitif ayrımcılıklar kadına, negatifler erkeğe addedilir. Toplum kadına her anlamda engel olduğu için, günah çıkartarak hukuku uygulamada kolaylık sağlanmak istenir.
erkekler kim ki zaten hıh .s triplerine girmeyeceğim ancak bizde insanız insanız yahu insan insan
klozete uzaktan işeme hakkı dışında olanlara katılmadığım haklardan oluşur.

hatta mümkün mertebe onu da yapmazsak daha iyi olur, sağa sola sidik damlaları falan öööeegh kustum.