epistemoloji

bilginin doğası ve kaynağı ile ilgilenen felsefe, bilgi felsefesi.

Sorunlarından başlıcası ise ‘bilgi nedir?’