entropi

Kısacası sistemin düzensizliğidir. Havada bir kavramdır, ama algılayınca bilimin temelini oluşturur. Termodinamiğin ikinci yasasıyla tanımlanmıştır.