enformasyon emperyalizmi

enformasyon ve enformasyon teknolojileri uluslararası değişen sistemin alt yapısını oluşturmaktadır. bu temel, bilgi teknolojilerine egemen olanlar için yeni bir emperyalizm biçimim de ortaya çıkarmıştır. bu yeni dünya düzeni yeni bir sömürgecilik anlayışına destek vermektedir. enformasyon emperyalizmi olarak adlandırılan bu yeni oluşum, alt yapışma teknik bilgi ve bilgi teknolojilerini aldığı için kültürel emperyalizmi çok daha kolay hale getirmiştir. bu yeni sömürü düzeni egemenleri adeta ölümsüzleştirecek tarihi bir süreci başlatmıştır. gelişmekte olan ve azgelişmiş ülkeler yani ötekiler, bilgi toplumuna geçiş sürecinde adımlarını çok dikkatli atmak zorundadır. artık bilgi bağımlılığım hat safhalara çıkaran küreselleşme kavramı, geri dönüşü olmayan çıkmaz bir sokağa girmeye benzetilebilir. türkiye bu yeni dünya düzeni içinde egemenler ve ötekiler arasında sıkışmış durumdadır. ulusal motiflerim kaybetmeden bilgi toplumuna geçiş sürecini yaşamak zorundadır. bu geçiş günümüz dünyasında var olabilmenin tek şartıdır. kaybedenler arasında olmak istemeyen türkiye adımlarım çok dikkatli atmak zorundadır. çünkü türkiye bu geçiş dönemde gecikmişler arasındaki yerini almıştır. egemenlerin çıkarma uymayacak akılcı ve doğru yaklaşımlarla ve ancak üretebildiği takdirde enformasyon alt yapışım oluşturmak zorundadır. sonuç olarak türkiye bu dev satranç tahtasında hamlelerini düşünerek oynamalıdır. şah denildi fakat henüz mat olmadık. (bkz: devrim)