eleştirel olmak

Bireylerin ufkunu açması açısından sahip olması gereken şeydir. Eleştirel bir yaklaşım gelişimi tetikler. Toplumsal kalkınma işin her bireye aşılanması gereken bir bakış açısıdır. Eleştirelden kasıt yargılayıcı olmak değildir. Eleştirellik insana bir şeyin daha iyi olmasını sağlamak için enerji verir. O fikrin ya da nesnenin daha iyi olması açısından eleştiriye ihtiyacı vardır. Başka türlüsü kişiyi inandığı fikre körü körüne bağlar. Bu sebeple olması gerektiği gibi her düşünceye ve fikre eleştirel yaklaştım. Çoğu zaman en çok kendi inandığım fikre ve kendime eleştiriyle yaklaştım. Çünkü hep iyiye gitmeyi hedef edindim. Bu hedef için kendimi her şekilde eleştirmeyi gerekli görmekteyim.
aslında kavram olarak eleştiri kendi başına olumsuz anlam içermez, olumlu eleştiri ve olumsuz eleştiri olabilir ama nasıl olduysa zaman içinde tamamen olumsuz bir kavrammış gibi kullanılmaya ve anlaşılmaya başlanmış, akıllı kişi eleştiriye kızmaz ondan yararlanır
başkalarına karşı olacaksanız dozunu iyi ayarlamak gerekir, aksi halde eleştirellik kıskançlıkla karıştırılabilir.