doğu roma imparatorluğu

bundan 566 yıl önce yıkılan imparatorluk. ms 330 yılında dönemin roma imparatoru konstantin tarafından başkentin doğudaki bir şehre taşınmasıyla ve kendi ismini vermesiyle roma imparatorluğu doğu ve batı roma olmak üzere ikiye ayrılmıştır. doğu roma imparatorluğu daha uzun ömürlü olmuş gerek sanatsal gerek siyasi olarak bir çok avrupa devletine yön vermiştir.