doğaya saygı

insanların bir lütufmuş gibi lanse ettiği ancak aslında mecbur olduğu eylem. insan doğayla uyumlu yaşamayı öğrenemediği sürece kaybetmeye mahkum.
Temeli insanın kendisine olan saygısından geçer. Kendini önemseyen her insan, doğayı korumayı da kendisine yakıştırır.