dışa vurumculuk

Duygu ve düşüncelerin dış dünyanın etkilerinden uzak bir şekilde yansıtılmasını savunan akım. 1900'lü yılların başında, krizler ve krizlerin devamında çıkan savaşların etkilerini insanlara gösterilmek istenmemesine karşı oluşmuştur. Her şeyin doğal ve olduğu gibi gösterilmesini temel alır.
ekspresyonizm olarak da bilenen bu sanat akımı resim sanatında 20. yy'da ortaya çıkmıştır. en önemli temsilcisi "çığlık" tablosu olarak bildiğimiz edvard munch'tır.

resime, sanata, sanatçıya ve topluma yeni bir soluk getiren bu sanat akımından etkinlenen ressamlar aslında farkında olmadan tablolarına en çok maruz kaldığımız ve beğendiğimiz eserlerin yaratıcılarıdır.