diktatör

Diğer herhangi bir organizasyon veya kişiyi dinlemeden, kendi dediklerini güç vasıtasıyla yaptıran lider.
diktatör öyle basit bir şey değil. istediğini yaptırma veya istediğini yaptırmama gücünü elinde bulunduran kimse
kendi sonlarını hazırlamalarıyla ünlüdür bu kimseler ve tarih tekerrürden ibaret olan bir bilimdir.