devletçilik

devletin ekonomik alandaki üstünlüğünün tanınması olarak anlamlandırılıyordu.
atatürk inkılaplarının ekonomiyle ilgili olanıdır. Ekonominin nisbeten devlet eliyle belirlenmesi anlamına gelir.

şimdilerde ise ekonomimizi ve sosyal hayatımızı “faiz lobisi”, “dış güçler”, “para babaları” gibi tüzel ve gerçek kişiler belirlemektedir.