covid19asi.saglik.gov.tr

hangi bilgi doğru ki bu olsun diye düşünmeden edemiyorsunuz.
6 ay sonra aşısı tutmamışları da yazmıştık, aşı randevusu alanları da aşı yapıldı saydık diye fazala fazla rakamlar yazılacak olan site.
Sağlık sistemindeki hiçbir şeyin yeterince şeffaf olmadığı düşünülürse yayınlanan verilerin gerçekçiliğini sorgulatacak web sitesidir.