cıbartmak eylemi

çıplak vücuda değnek ile vurarak şişirmek anlamına gelen kelimeymiş. Vurmak, tokat atmak anlamında da geldiği söylenmektedir.
Çukurova bölgesinde kullanılan hızlıca vurmak anlamına gelen kelime. Bunun bir de kardeşi vardır. (bkz: bacırtmak)*