cennet

/ 2
var olduğu kesin olmayan, inananlara vaat edilen ütopik mekan.
dinlerde iyilerin ödül yeri. lakin gitmek çok zor sana kötülük yapanı affetmen, kötülüğe iyilikle karşılık vermen gerekir. çok zor çok.
Bütün dinî inanışlara göre müminlerin ölümden veya kıyametin kopmasından sonra sonsuz mutluluk içinde yaşayacakları yer.

Cennet “örtmek, gizlemek” anlamındaki cenn kökünden isim olup “bitki ve ağaçları ile toprağı örten bahçe” mânasına gelir. Âhiret hayatında müminlerin ebedî saadet yurdu olan yerin bu şekilde adlandırılmasının sebebi, genel görünümüyle dünya bahçelerine benzemesi veya eşsiz nimetlerini insan idrakinden gizlemiş olması şeklinde açıklanmıştır.

Batı dillerinde cennet karşılığı olarak kullanılan paradis (paradise) kelimesinin aslı Grekçe paradeisos olup Eski Farsça’da “etrafı çevrilmiş yer, ağaçlı bahçe” anlamındaki pairi-daēzadan gelmektedir.
sanırım şimdi gidemeyeceğim yer gayette uzak bir mekan gibi duruyor ilk önce burayı ateist müslüman tartışmasına dönderebilecek bir başlık olduğunu belirtmek daha sonra da yukarıda müminden kastedilenin sadece koşulsuz şartsız herşeyiyle inanan mı yoksa dayatma kurallara göre inanların mı mümin olduğunu sormak isterim.
Birde ilk emrin oku olmasına rağmen o emrin de geniş yoruma tutalarak okuduğunu anlama düşünme ve sorgulama olduğunu düşünürsek (ki insan olmamızın en büyük nedeni irade sahibi olup Düşünebilmektir yoksa çomardan ne farkı kalır ki bireyin) direk biat etmek biraz ters düşmez mi?

her ne kadar tartışmalar devam etse de herkes kendi dinine göre cennet ve cehennem olgusuna inandığını düşünürsek islama göre sadece müslümanlar mı gidecek( o zamanda inanmakla ibadet ve itikatı sorgulamak zorunda kimlerin uyduğunu düşünmek zorunda kalırsak sanırım YAŞAYAN 7 milyar insanın %0.küsürlü bir kısmının gidebileceği söylenebilir)

yasak olanların bilinmesine aşikar olmasına rağmen sessiz kalınmasını da bu algoritmaya katarsak(ör: tecavüzün hırsızlığın hatsafhada olduğu arap ülkeleri en iyi ihtimalle dini islam olan ülkeler) o zaman ne olacak sayı git gide düşmekte

bir farazi olgu olarak düşünelim ve hristiyanların yahudilerin inancına göre bakalım onlarda vaat edilen topraklara gideceğine inaniyor ve her biri islam gibi sadece kendilerinin gidebileceğini düşünüyor

gibi sorular var işte dur durakta bitmez bu sorular cevaplandığını hiç görmedim adabu muaşeret kuralları çerçevesinde inanmak bir mesele inanmamak ayrı bir mesele ama asıl mesele sabit beyin sorgulamadan inanmak sorgulamak yanlış birşey mi sorgulamak kötüyse neden ilk emir oku eğer gerçekten dediğim gibiyse o zaman cennet meleklerden ve küçük bir insan ttopluluğundan oluşan bir yer mi olacak kasaba tarzı biryer mi vaad ediliyor

neyse bunlar anlık gelen fikirlerdi birde bunların anlık olmayan irdelenmesi gereken ama korkulan neden olarakta toplum baskısı denilebilecek pardon ohal denilebilecek konular var onlara hiç girmeyelim ne de olsa haram
Her insanın öldükten sonra gitmeyi hayal ettiği sanki bedava gidilen bir yermiş gibi empoze edilen ölümsüzlük olan sonsuz huzur mekanı.
Cennet bedava değil cehennem de lüzumsuz değil
insanların zihinlerinde uydurduğu bir kandırmacadır.
İnsan ırkını iyiye yöneltmek için din kitaplarında yaratılan ödül mekanı. Şarap nehirlerinden, hurilere kadar pek çok unsurla özdeşleştirilen mekandır. Birçok kutsal kitapta bahsedilir ancak varlığı ya da yokluğuyla alakalı net bir kanıt yoktur. Ayrıca dante’nin ilahi komedyası’ndaki 3 bölümden biridir. Cehennem, araf ve cennet. Birçok cennet tasviri vardır. Sanata ilham veren konulardan biridir.
/ 2