çanakkale savaşı

1.dünya savaşı'nda 1915- 1916 yılları arasında gelibolu yarımadasında osmanlı devleti ile itilaf devletleri arasında yapılan tarihin en kanlı muharebelerinden biridir.

bu bölgenin jeopolitik bakımdan çok büyük öneme sahip olması bu denli büyük çatışmaların yaşanmasına sebep olmuştur. savaşın yaşandığı yer karadenizin açık denizlere tek çıkış noktasıdır.

büyük şair mehmet akif ersoy, çanakkale şehitlerine yazdığı dizilerle bu savaşı şöyle özetliyor:

Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi?
En kesîf orduların yükleniyor dördü beşi,
-Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya-
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.

Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!
Nerde -gösterdiği vahşetle- "bu: bir Avrupalı! "
Dedirir -yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi,
Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yâhud kafesi!

Eski Dünyâ, Yeni Dünyâ, bütün akvâm-ı beşer,
Kaynıyor kum gibi, tûfan gibi, mahşer mahşer.
Yedi iklîmi cihânın duruyor karşına da,
Ostralya'yla berâber bakıyorsun: Kanada!

Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk;
Sâde bir hâdise var ortada: Vahşetler denk.
Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ...
Hani, tâ'ûna da züldür bu rezîl istîlâ!

Ah o yirminci asır yok mu, o mahlûk-i asîl,
Ne kadar gözdesi mevcûd ise, hakkıyle sefîl,
Kustu Mehmedciğin aylarca durup karşısına;
Döktü karnındaki esrârı hayâsızcasına.

Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o yüz...
Medeniyyet denilen kahbe, hakikat, yüzsüz.
Sonra mel'undaki tahrîbe müvekkel esbâb,
Öyle müdhiş ki: Eder her biri bir mülkü harâb...


çanakkale savaşı - son-ortadogu-bukucu-dj2Vr
türkiye cumhuriyetinin kurulma aşamasındaki en önemli dönüm noktası olarak gördüğüm savaştır. destansı bir yönü vardır. şehitlerimize, bugünkü durumumuz için hem teşekkür ediyor, hem de özür diliyorum.