batman public enemies

Superman ve Batman'in başrolleri çektiği bu DC animasyonunda, lex luthor Amerikan başkanı olmuştur ve superkahramanları kendine bağlar. Kriptonotten oluşan göktaşını durdurmak ve Superman in lex luhorun emrine girmeyi reddetmesini anlatır animasyon. Çok fazla justice league harici superkahraman görebilirsiniz.