atatürk'ü koruma kanunu

atatürk'ün kemiklerini mezarında sızlatan kanundur. dünya'da bir örneği daha olmayan kanundur. yanlış anlaşılmasın bu konuda konuşmak atatürk düşmanlığı değildir. adam yıllarca kendi ırkını yüceltmiş türk milleti zekidir, çalışkandır, muhtaç olduğu kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. diye kendini paralamış hani bunu halk unutmasın diye kendi adını bile "atatürk" diye kabul ettirmiş. hani atanız türk buna vurgu yapmak istemiş ama bizim canım siyasetçilerimiz gelmiş vay efendim koruyalım kanun koyalım. la olum ölmüş gitmiş adama kanun koysan ne olur. açtığı yolda gösterdiği hedefte yürü işte. şimdi biri gelse tayyib'i koruma kanunu çıkartalım dese ne yapacaksın adam ölüp gidecek arkasından konuşmak bile yasak olacak. konuşanı hapse atacaklar. tabi bu öldükten sonra bile onun işine gelir o ayrı mesele. çok merak ediyorum ne zaman bizleri yöneten insanlar mantığıyla hareket edecek global bir vizyonla yönetilsek dünyanın tek sahibi oluruz ama tek eksiğimiz vizyon. neden türk halkını koruma kanunu yok da türk halkını yöneten insanları koruma kanunu var. nasıl bir paradoks bu bizi yöneten insanlar türk değil mi hani demokrasi vardı, hani bu ülkede herkes eşitti.


Kanun Numarası : 5816
Kabul Tarihi : 25/7/1951
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 31/7/1951 Sayı : 7872
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 32 Sayfa : 1842
Madde 1 – Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.
Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir.
Yukarki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.
Madde 2 – Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumi veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasiyle işlenirse hükmolunacak ceza yarı nispetinde artırılır.
Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa
verilecek ceza bir misli artırılır.
Madde 3 – Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılıklarınca re'sen takibat yapılır.
Madde 4 – Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 5 – Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür.