aşık

Birine veya bir şeye karşı aşırı sevgi ve tutku besleyen kimse. Arapça kökenli bir kelimedir.
aşırı sevgi ve hislere sahip olan kişiyi temsil eden kelime olmanın dışında halk kültüründe yetişip sözlerini saz eşliğinde söyleyen ozan anlamına da gelmektedir.

(bkz: aşık veysel)