amorf

Yunanca kökenli kimya terimi. Mana olarak, kendine özgü bir biçimi bulunmayan şeydir.