astatin

Astatin, simgesi At ve atom numarası 85 olan radyoaktif bir kimyasal elementtir. Sadece çeşitli ağır elementlerin ayrışma ürünü olarak ortaya çıkan, yer kabuğunda en nadir bulunan doğal elementtir.