aroma

bitkisel ya da hayvansal türlü maddelerden yayılan, genellikle güzel koku.