adolf hitler

konuyla ilgili 6 entry daha
1. dünya savaşında umduğunu bulamayan almanya ve italya'da faşizm iktidara gelmiştir. 1922'de italyada mussolini faşist bir rejim kurmuş ve iktidara gelmiştir.
almanyada ise NAZİ'ler yükselişe geçmiş ve 1933 tılında Adolf Hitler başbakan olmuştur.
Hitler nasyonalizm, anti-semitizm ve anti koninizme sarılmakta, özellikle ekonomiyi güçlendirme ve ordunun tekrar kurulması gerekliliğini savunmaktadır. bu söylemleri halk tarafından ilgi görmüş ve yavaş yavaş demokratik yollarla diktatörlüğünü kurmaya başlamıştır
Adolf Hitlerin yarattığı tehlike potansiyeli 1936 yılında algılanmıştı. almanya silahtan arındırılmış Ren bölgesine askeri birliklerini sokması baştaingiltere ve almanya olmak üzere avrupalı devletlerin dikkatlerini almanya üzerine çekmiştir. hitlerin amacının sömürge elde etmek değil de Lebensreum yani avrupayı içine alan ''yaşam alanı'' nı elde etmek olduğu anlaşılmıştır.
bu aşamadan sonra almanya aşırı saldırgan bir politika izlemiş ve Polonyaya sacaş açmıştır. ayrıca avrupanın büyük bir bölümü ve asyanın küçük bir kısmını istila etmiştir.