yas ve melankoli

sigmund freud tarafından, kendi deyimiyle "tam bir yalnızlık içinde" olduğu ve büyük bir üretkenlik dönemine ikinci kez girdiği 1915 yılında kaleme alınan makale.

"yasta dünya yoksul ve boş bir hal alır, melankolide ise yoksullaşan ve boş hale gelen ben'in ta kendisidir." diyerek bu iki kavram arasındaki temel farkı en kısa biçimiyle açıklayan freud, yine adı geçen makalede, "melankoliğin kendine yönelik masalsı suçlamalarını sabırla dinlersek, bu suçlamaların en şiddetlilerinin genellikle kişinin kendisine karşı değil; sevdiği, bir zamanlar sevmiş olduğu ya da sevmesi beklenilen başka kişilere uyarlandığını düşünmekten kendimizi alıkoyamayız." cümleleriyle melankolik bireyin davranışlarının altında yatan sebepleri de açıklamaya çalışır.

yas genellikle ölüm gibi ani kayıpların ardından ortaya çıkmakla birlikte, melankoliye yol açan nedenlerin ölüm kadar açık ve net bir kayıptan ziyade daha çok; birbirine karşıt sevgi ve nefret duygularının ikileminde incinme, haksızlığa ve hayal kırıklığına uğrama durumlarından kaynaklı olduğu da makalede sözü edilen bir başka durumdur. en azından bir göz atılmalıdır.