son öpüşmenin üzerinden geçen zaman

geçmişte 1 gün olup 1 yıla denk gelen göreceli versiyonları olsa da mevcut zamanda 3 ayı geçmiştir.