şahmeran

Yıllardın evimizin duvarındaki çerçevede kendini gösteren büyüleyici kadın.
Pers mitolojisinde rastlanan mistik karakterdir. Yılanların şahı olarak bilinir.

Anahtar kelimeleri veriyorum hikayeyi zihninizde canlandırın: şahmeran, camsab, tarsus, vezir, padişah, kan, gözyaşı, ihanet.

Not: bugün rastladığım muhteşem çalışmanın şimdiki halinden bir görseli aşağıya bırakıyorum.
maranların kraliçesi.

cemşab isimli insanın ispiyonu sayesinde öldürülmüş.
doğrusu yazılışı şahmaran'dır.

şah: baş,
mar: yılan
Şahmeran, İran-Pers mitolojisinde rastlanan akıllı ve iyicil olarak tanımlanan bellerinden aşağısı yılan, üstü ise insan şeklindeki Maran adı verilen, doğaüstü yaratıkların başında bulunan ve hiç yaşlanmayan, ölünce ruhunun kızına geçtiğine inanılan varlık.
şahmeranın akdeniz bölgesinin tarsus ilçesinde yaşadığına inanılır.
mardinde her yerde tasvirlerini görmüştüm hikayesini de anlatmışlardı, mardinlilerin bu kadar sahiplenmelerinin sebebinin akrepler olduğunu söylediler
Şahmeran'ın öldürülmesi olayı, her değişik söylencede ortak sondur. Bu ortak sonun, yani Şahmeran'ın öldürülüşünün ana amacı insanın sağlık ve şifa bulmasıdır. Hatta bazı anlatımlarda Hekim'in Şahmeran ile karşılaşması uzun uzun anlatılmakta, şifa veren otların neler olduğu Lokman Hekim'e Şahmeran tarafından söylenmektedir. Çukurova ve çevre illerde çok yaygın olan Lokman Hekim ve Şahmeran söylencelerinin değişik bir biçimi de İçel'de anlatılır. Hititler zamanında anlatılmakta olan İlluyanka Efsanesi'nde yılana benzeyen bir yaratık olan İlluyanka'nın Fırtına Tanrısı ile olan savaşı anlatılmaktadır. Şahmeran Efsanesi'ne kaynak olabilecek bir diğer mitolojik konu da "Medusa"dır. Yunan mitolojisinde Perseus tarafından başı kesilen Medusa fiziksel olarak aynı yılanlar kraliçesi Şahmeran'a benzemektedir.
Şahmeran ilginç yolculuğu olan bir söylence. Hindistan'tan başladığı yolculuk İran ve Mısır'a uğradıktan sonra Anadolu'ya gelir. Bu yolculukta önce isim sonra cinsiyet ve karakter değiştirir: Erkekken kadına, kötüyken iyiye, zalimken mazluma dönüşür.

Belden aşağısı yılan yukarısı insan olan bir yaratıktır Şahmeran. İslam mitolojisi açısından bakacak olursak insanın yarışı yılandır. Yani insan hem iyiliği hem de kötülüğü içinde saklar.

Soylencenin son noktası Tarsus'tur. Meydanında bir Şahmeran heykeli yakınında öldürüldüğü yerlerden biri olduğuna inanılan bir hamamı vardır. Tarsus halkının inancına göre kıyamet günü şahlarının öldürüldüğü öğrenecek yılanlar tarsusu basacaktır. Atasözü haline gelmiş olan "Adana selden, Ceyhan yelden, Tarsus yılandan gidecektir."

Camaltı resim sanatının da en önemli figürlerinden biridir. Ölmeye yüz tutmuş bu sanat dalı son yıllardaki çalışmalar ile yeniden diriltilmeye çalışılmaktadır.