sadist katiller

brian innes'in kaleme aldığı kitabın adı. adından da anlaşılacağı üzere kitabın konusu sadist katillerin hayatları ve işledikleri cinayetlerle ilgilidir.
kitabın arka yüzünde şu tanım yer almaktadır: "bugüne kadar yapılan araştırmalar göstermiştir ki, seri ya da sadist katiller takıntılı insanlardır. takıntılarının sebebi küçükken maruz kaldıkları cinsel istismarlar, aile içi şiddet, ilgisizlik gösterilebilir."