psikoloji

Etimolojik olarak psyehe (ruh) ve logos (bilgi) kelimelerinden oluşan; anlam olarak insanların genel olarak davranış biçimlerini, zihinsel hareketlenmelerini ve buna bağlı olarak bu tip hareketlenmelere sebep olan durumları araştıran, inceleme altına alınan bilim dalına verilen addır.
ilgi duyduğum ve oldum olası psikologların psikolojisini merak ettiğim alandır.