periyodik tablo

periyodik cetvel olarak da bilinen, dimitri mendeleyev tarafından kimyasal elementlerin sınıflandırılması için oluşturulmuş tablodur.
en solda alkali metallerin, en sağda ise soygazların bulunduğu, kimyasal elementleri sınıflamak için elektron dizilimleri temel alınmış bir tablodur. altta ayrı gayri duran elementler, lantanit ve aktanitlerdir. normal dizilimde lantanitler baryumdan sonra, aktanitler ise radyumdan sonra gelir fakat tablo kocaman olacağından aşağıya alınmışlardır.
Elementlerin artan atom numaralarına göre sıralandığı, periyodik çizelge veya elementlerin periyodik çizelgesi adını da alan tablodur. Bir kutucuğun içerisinde elementin atom numarasi, sembolü, bağıl atom kütlesi ve element adı bulunur. Aynı periyotta sağdan sola gittikçe veya aynı grupta yukarıdan aşağı indikçe değişen özellikler mevcuttur; elektronegatiflik, atom çapı, asitlik, bazlık gibi.
periyodik tablolarla ilgili kısa bir anım var , eskiden lisenin başlarında kimya dersinde hoca, kocasının bastırdığı minik sert kartuşlarda periyodik tablo dağıttı sınıfa sonra sorular sormaya başladı , hidrojen atom numarası baryum kaçıncı sınıf vs .vs en son periyodik tabloyu kim ortaya çıkarmıştır dediğinde hocanın kocasının ismini söylerek sınıfı kahkahalara boğdum ve o sene kimyadan kalmama sebep olmuştur
kimyanın adı ve soyadıdır bilmezsen kimyayla ilgili hiçbirşey bilmiyorsun demektir.
He iz bulunmayan elementlerinde içinde yer olması garip karşılamıştim.
sol üst köşesinden bir kar tanesini bıraktığınızda, sağa ve sonrasında aşağı doğru yuvarlandığında büyür. bu da atom yarı çapının ve ağırlığının büyüdüğünü betimler. lisede çok sevdiğim kimya hocamızdan öğrendiğimiz çok faydalı trickler sayesinde başarılı olduğum bir konudur.