nihilizm

Mevcut tüm değerleri ve anlamları reddeden felsefi görüştür. Anlamın olmadığını savunmaz, anlamın henüz bilinmediğini savunur.
(bkz: hiççilik)
babası gorgias'dır.
'hiçbir şey yoktur, varsa bile kavranılamaz, kavranılır olsa da öteki insanlara bildirilemez ve anlatılamaz.' der ama yaşamaya da devam eder.
o çok abarttığımız varlığımız var ya, işte o iş öyle değil aslında hepimiz birer "hiç"iz
19. yüzyılın sonlarında rusya'da ortaya çıkmış bir felsefi akımdır. varlık felsefesi ile ilgil ibir öğreti olan bu felsefi akım hiççilik olarak da bilinir; akımın savunucuları başta nietzsche olmak üzere hiç bir şeyi varolmadığını, varolsa bile bilinemeyeceği, bilinse bile aktarılamayacağını savunur.
nihilizm bilgi felsefesi, ahlak ve siyaset alanında kabul görmüştür.
bir parça edinmemiz gereken düşünce sistemi. her şey hiçtir, hiçbir şey önemli değildir, önemli olsa bile bilemeyiz, bilsek bile ‘hiç’ önemli değildir falan. stres anında iyi geliyor gibi.
varoluşçulukla birlikte ele alınırsa, aralarındaki zıtlıkları irdeleyerek kimi konularda daha derinlemesine yorumlama yapmaya olanak tanıyan felsefi yaklaşım.