kişideki özgüven eksikliğinin sebebi

işin uzmanı değilim ama kendi gözlemlerime göre çocuklukta yaşananlar kişinin özgüvenine direkt etki ediyor. özellikle de ailenin, arkadaşların veya öğretmenlerin neden olduğu travmalar.
kişideki bilgi eksikliği ve bunun farkında olmasıdır. kaldı ki cahil özgüveni denen evlerden ırak durum en kötüsüdür.
genelde ailevi veya maddi kaynaklı olduğunu düşünüyorum. aile ilişkileri iyi olan, geniş aileye sahip olan insanlar iletişime daha açık, daha özgüvenli oluyorlar kendi gözlemlerime göre. aynı şekilde maddi yeterlilik de günümüzde arzu edilen şeylere erişim için kolaylık sağlıyor. haliyle insanın çocukluk, gelişim evresinde bunların görece az olması kişiliğini, özgüvenini etkileyecektir.
annesidir bence. bir kadın ne kadar özgüven sahibiyse çocuğu da o kadar özgüven sahibi oluyor
insan gelişiminin temeli iki ana konuda toplanır. bunlar genetik ve çevresel faktörlerdir. iki temel direği incelediğinizde birbirini ne kadar kolay etkilediğini görürsünüz.
basitçe amerikan siyahilerinin üzerine yapılan iq araştırmaları anlatırsam sanırım konuyu bağlamak istediğim yer oldukça kolay anlaşılır.

genel yargı siyahilerin (daha doğrusu ten rengi beyaz olmayanların (buna türkler de dahil.)) iq olarak beyazlardan geri olmasıdır. yani aptal olduğumuzu genetik olarak bariyerimiz olduğunu düşünüyorlar.
bilim adamları bu konu hakkında araştırma yaparak bu konuyu kanıtlayıp bitirmek istediklerinde ise oldukça farklı sonuçlar çıkıyor işin içinden.

yapılan araştırma sonucunda, herhangi bir beyaz öğrencinin bir siyahi öğrenciye göre derslerinde ve sınavlarında başarılı olmasının ana sebebinin ailesinin aldığı eğitime oranla derslerde gördükleri şeylerin izlerinin aile içerisinde ve ailenin sosyal etkileşimde bulunduğu ortamlarda daha fazla karşısına çıkmasıyla konulara hakimiyetinin artması. özü ise şu : hayatında matematik görmemiş birisine karmaşık sayıları anlatamazsınız, bunun için kişinin temel bir bilgi birikimine ve temel bilgi birikimini ne kadar kullandığına bağlı bir öğrenim sürecine ihtiyacı olması. yani sebep sadece bilip bilmemesi ya da öğrenip öğrenenememesi değil bildiğini kullanarak da özümsemesi. Einstein - beyin hücresi sayısı mantığı.
buradan çıkan sonuçlar iq testlerinin kişinin başarısını ölçemeyeceği üzerinde fikir birliği oluşturuyor ve iq ile birlikte eq hesaplamaları da yapılmaya başlıyor. sosyal ağırlıklı eğitim güncelleştirmelerinin miladı olarak kabul edilir bu sonuçlar.

yukarıda anlattığım şeylere travmaları ve kişinin dünya ve kendi hayatı farkındalığının az olmasını ekleyip blenderde karıştırırsanız ortaya çıkan şey öz güvensizlik ve buna bağlı olarak aşağılık kompleksi olur. bu kompleksten kurtulmak zordur ama aşma aşamasında olan her insana baktığınızda geçmişte yaşadığı bir farkındalık sonrası hayat değişimlerini görebilirsiniz.

tanım: kişinin kendini aşağıda görmesine sebep olan bir sonucun klişeleşmiş alt tanımı.