hanseatic league

cevaplanabilir entry
Ortaçağda genelde kuzey denizi ve baltık denizi şehirleri tarafından oluşturulmuş olan ticaret birliğidir.

Hanseatic League
(bkz: patrician)