gazeteci

yolsuzlukları, haksızlıkları ve göz ardı edilen sorunları bulup kamu yararı güderek halka yaymakla yükümlü olan kişidir. basın meslek ilkelerine, mesleki ahlakının getirdiği sorumluluk çerçevesinde uymak zorundadır. gazeteci bir haberi objektif şekilde yayar ve haber dilini buna göre oluşturur. bunlara uymayan kişilere gerçek bir gazeteci denemez.